HØJBJERGGÅRD KVÆGBRUG

Højbjerggaard ejes af Kurt Rolsted, og han har boet på gården siden 1985.
På gården drives mælkeproduktion, men udover køer, passer Kurt også markerne.
I marken dyrkes der foruden majs og græs, også rug, byg og hvede.
Der drives i alt 150 ha, hvoraf 67 ejes af Kurt selv – resten er forpagtet.
Udover Kurt selv, er der 3 ansatte.

På Højbjerggaard er der 200 jerseykøer i løsdriftsstald.
Køerne malkes to gange om dagen – kl. 4.30 og 14.30. Køerne malkes i en 2*12 malkestald - det vil sige, at kørerne står i to rækker med 12 køer i hver, når de bliver malkede.
Udover køerne er der kvier og kalve, der er opstaldet i de gamle staldbygninger.

Kontakt til os